• slider
  • slider

Phương pháp học tiếng Đức hiệu quả P3.

Trước hết muốn học tiếng Đức thành thạo thì phải luyện nghe nói rồi mới tới đọc ,viết sau. Đó là kỹ năng tất yếu quan trong để hoàn thành tốt nốt 3 kỹ năng còn lại Bạn hãy cùng tôi luyện nghe tiếng Đức dưới đây nhé!

Bên phương pháp luyện nghe tiếng Đức còn có phiên dịch sau từng câu. Hãy dùng chúng để luyện tập thật cho tốt. Bên cạnh đó bạn có thể luyên nói song song với kỹ năng nghe.

Chương III: Hãy luyện nghe nhiều phù hợp với trình độ của bạn!

Zuhӧren, Verstehen und Sprechen haben eine starke Verbindung. Und wenn du deine Fӓhigkeit Deutsch zu sprechen verbessern, musst du zuerst dein Hӧrverstӓndnis verbessern.

Kỹ năng nghe, hiểu và nói có một mối lien hệ mật thiết với nhau. Khi bạn muốn cải thiện kỹ năng nói, đầu tiên bạn phải cải thiện kỹ năng nghe.

học tiếng đức
Luyện nghe tiếng Đức thường xuyên.

>>Xem thêm: http://yangmix.com/details/hoc-tieng-duc-o-dau-tot-tai-tphcm.html

Warum???
Ich weiss, das sich einige meiner Vorschlӓge zunӓchst vielleicht etwas ungewӧhnlich anhӧren. Und einige von ihnen sind bestimmt genau das Gegenteil von dem, was du in der Schuler gelernt hast. Zum Beispiel Vorschlag aus dem letzten Kapitel: Konzentriere dich nicht zu sehr auf Grammatikregeln! Aber wenn du schon seit Jahren Deutsch auf diese Weise lernst und du immer eine nicht fliessend sprechen kannst, meinst du nicht, es ist an der Zeit, deine alten Lerntechniken zu überdenken?
Tại sao???
Tôi biết rằng một số lời khuyên của tôi ban đầu nghe có vẻ không bình thường. Và một số thì lại hoàn toàn trái ngược với những gì bạn được học ở trường. Ví dụ như lời khuyên ở chương trước: Đừng chú ý quá nhiều đến việc học ngữ pháp! Nhưng khi bạn đã học tiếng Đức vài năm và bạn vẫn chưa thể nói được trôi chảy, thì tại sao bạn không nghĩ rằng đã đến lúc bạn cần xem lại phương pháp học của mình.

Über die Jahre hinweg habe ich eine Menge Schüler getroffen, die Deutsch schon seit Jahren gelernt hatten und trotzdem nicht in der Lage waren Deutsch flüssig zu sprechen, obwohl sie sehr gut in Grammatik waren. Sie waren sogar besser in Grammatik als Muttersprachler. Wirklich, ich scherze nicht!!!
Qua nhiều năm tôi đa gặp rất nhiều sinh viên, những nguời đa học tiếng Đức rất lâu nhung vẫn không thể nói đuợc tiếng Đức trôi chảy, mặc dù họ rất giỏi về ngữ pháp. Thậm chí họ còn giỏi ngữ pháp hon cả nguời bản địa. Thật đấy! Tôi không nói đua đâu!

Viele leute sagen, dass es wirklich schwer ist Deutsch zu lernen, und nahe zu unmӧglich es fliessend zu sprechen. Abe rich sage: “Hor nicht auf sie!”. Es ist nicht unmӧglich Deutsch fliessend zu sprechen. Ehrlich gesagt, ist es sogar leichter Deutsch zu sprechen als es zu schreiben. Alles was du brachst, um erfolgreich zu sein, sind diese Dinge:
-Du brachst einen starken Willen
Mӧchtest du wirklich Deutsch lernen?
-Ein wenig Geduld
Ma kann eine Fremsprache nicht in wenigen Wochen lernen
-Die richtigen Methoden
Ich werde dir dabei helfen, die besten Methoden und Techniken
Zu finden, um dein Deutsch zu bessern.
Wenn du diese drei Dinge hast, ist es fast unmӧglcih nicht erfolgreich zu sein.

Nhiều người nói rằng học tiếng Đức rất khó và việc nói được trôi chảy là gần như không thể. Nhưng tôi nói rằng “Đừng nghe họ nói”. Việc nói tiếng Đức trôi chảy không phải là không thể mà chỉ do họ chưa biết cách học như thế nào để nói được trôi chảy thôi. Mà nói thật là nói tiếng Đức lưu loát như người bản xứ còn dễ hơn là viết. Tất cả những gì bạn cần để đạt được thành công là:
-Bạn cần một động lực mạnh mẽ, nghị lực vượt trội.
Bạn có thực sự muốn học tiếng Đức?
-Một chút kiên trì
Không thể học một ngoại ngữ chỉ trong một vài tuần
-Phương pháp học đúng
Tôi sẽ giúp bạn tìm ra phương pháp học tiếng Đức tốt nhất
Khi bạn đã có đủ 3 yếu tố này, chẳng có gì là không thể để đạt tới thành công

học tiếng đức
Kiên trì luyện nghe tiếng Đức.

>>Xem thêm: http://yangmix.com/details/phuong-phap-hoc-tieng-duc-hieu-qua-p3.html

Warum sind Schüler, die eine Fremsprache lernen, 
Oftmals in schreiben besser als im Sprechen?
Einige lernen bereits seit Jahren TestDaF und sind nicht in der Lage auch nur einener Satz flüssig zu sprechen.
Warum ist das so?
Weil sie zu wenig ihrer Lernzeit mit Zuhӧren verbringen!
Vì sao các sinh viên học ngoại ngữ,
thường viết tốt hơn là nói?
Một số người đã và đang học tiếng Đức vài năm nhưng thậm chí không thể nói được 1 câu hoàn chỉnh cho mình.
Tại sao lại như vây?
àVì họ không dành đủ thời gian cho việc kỹ năng nghe!

Die meisten Schüler lesen viel, lernen mit Lehrbüchern, lernen Vorkabellisten auswendig und machen Grammatiktests…
Das ist alles schӧn und gut, aber es wird ihnen nicht dabei helfen Deutsch flüssig sprechen zu lernen. Selbst wenn sie mehr als 100 000 Wӧrter gelernt haben, warden sie dadurch nicht in die Lage versetzt
Hầu hết các sinh viên đều đọc rất nhiều, học trong sách, cố gắng học thuộc từ vựng, làm các bài tập ngữ pháp đủ các kiểu…
Thế nên việc này rất tốt nhưng sẽ không giúp họ nói tiếng Đức lưu loát. Thậm chí nếu họ có học được 100 000 từ vựng đi chăng nữa thì họ cũng chẳng thể nói được tiếng Đức một cách trôi chảy.

Lass e suns von einem anderen Blickwinkel betrachten
Wie lernt ein Kind seine Muttersprache…
Vậy hãy nhìn vấn đề ở một khía cạnh khác:
Những đứa trẻ học ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng như thế nào…

Đăng nhập để post bài

Quảng cáoHọc tiếng Đức